INNKALLING TIL ÅRSMØTE

På vegne av styret i Hafslund idrettsforening innkalles det til årsmøte for 2015. Det finner sted på Hafslundhytta, torsdag den 4. februar 2016, kl. 19.00.

Dagsorden:

– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteleder og referent
– årsberetninger fra styre og lag
– innkomne forslag
– årsregnskap 2015
– budsjett 2016
– valg

Innkomne forslag må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

Med hilsen

Styret