Årsmøte i Hafslund IF

Det innkalles til ordinært årsmøte i Hafslund Idrettsforening.

Møtet avholdes mandag 27. Mars 2017 kl. 19.00 på Hafslund IF
klubbhus.
Saksliste:
Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Sak 2 Valg av møteleder og referent.
Sak 3 Styrets årsberetning for 2016.
Sak 4 Årsoppgjør.
Sak 5 Innkomne saker.
Sak 6 Valg av styre m/varamedlemmer og valgkomite.
Mvh
Styret Hafslund IF