Banestørrelser for 2017

Østfold Fotballkrets ønsker at alle klubber spiller med de anbefalte banestørrelsene fra NFF. Her er en full oversikt over alle banestørrelser.

Barnefotball

I barnefotball (6-12 år) spilles det treer- femmer- og sjuerfotball.

Treer

 • Lengden skal være større en bredden, anbefalt er 10 x 15 m.
 • Det anbefalse å spille kamper med vant (inngjerding).
 • Målenes størrelse bør være 1,2-1,5 m bredde x 0,75-1 m høyde (minimål).
 • Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke.
Femmer
 • Spillebanen bør være min. 15 x 30 m – maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden.
 • Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (alt. 5 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.
Sjuer
 • Spillebanen bør være min. 20 x 40 m – maks. 40 x 60 m. Anbefalt er 30 x 50 m. Lengden skal være større enn bredden.
 • Målenes størrelse bør være 5 x 2 m (alt. 3 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

Banestørrelse

Ungdom- junior- seniorfotball

I ungdom-, junior- og seniorfotball spilles det femmer-, sjuer-, nier- og elleverfotball.

Femmer
 • Spillebanen bør være min. 15 x 30 m – maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden.
 • Målenes størrelse bør være 3 x 2 m (alt. 5 x 2 m). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.
Sjuer
 • Spillebanen bør være min. 20 x 40 m – maks. 40 x 60 m. Anbefalt er 30 x 50 m. Lengden skal være større enn bredden.
 • Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.
Nier
 • På tvers av elleverbanen:
  bredde: 48-50 m. Lengde: 60-68 m.
  Mål: anbefalt sjuermål. Straffesparkfelt: 11,5 m fra stolpen og 11,5 m ut.
 • På langs av elleverbanen:
  Bredde: 50 m. Langde: 16-meter til 16-meter (67-72 m).
  Mål: anbefalt ellevermål. Straffesparkfeltet: 11,5 m fra stolpen og 11, 5 m ut.
Ellever
 • Bredde: 45-90 m. Lengde: 90-120 m.
  Mål: ellevermål ( 7,32 x 2, 44 m). Straffefeltet: 16,5 m fra stolpen og 16,5 m ut.

Banestørrelse 9_11