Hafslund innfører
“Min idrett”

Fra 2015 innfører Hafslund IF idrettens faktura- og medlemsregister Klubbadmin.

Dette medfører noen endringer i måten medlemskap og faktura håndteres.

Alle spillere, trenere, øvrige tillitsvalgte og medlemmer i Hafslund IF skal være registrert i idrettens database Min idrett. Spillere som ikke har en profil i Min idrett fra før, vil få det som følge av klubbens registrering av medlemmer. Denne prosessen foregår i januar/februar 2015.

Bruker og passord blir tilsendt når klubben registrerer spilleren for første gang.

Nye spillere kan melde seg inn i klubben gjennom Min idrett. Noen spillere har flere profiler på Min idrett av ulike årsaker. Dette er ikke et problem (kun upraktisk) så lenge profilen som brukes mot Hafslund IF er riktig satt opp.

I Min idrett kan foreldre/foresatte/spillere over 18 år selv vedlikeholde personlig informasjon om spilleren. Alle spillere må være registrert med et mobilnummer og en eller flere epostadresser. Melding fra klubben om ny regning eller purring sendes til dette mobilnummer eller epost. Det er derfor viktig at det er foreldre/foresattes epostadresse/mobilnummer som står registrert på spilleren slik at faktura/meldinger og evt purringer havner hos foreldre/foresatte.

Det er mulig å knytte alle barn i familien opp mot mor eller fars profil og dermed håndtere alle medlemskap i idrettslag fra en innlogging.

Alle fakturaer fra Hafslund IF vil være tilgjengelig ved innlogging i Min idrett. Alle foreldre/foresatte må derfor selv hente fakturaen der. Faktura kan betales enten ved å bruke Buypass-løsningen i Min idrett, eller ved å printe fakturaen fra Min idrett og betale via nettbank med KID og beløp på vanlig måte.

Purringer skjer ved epost og SMS.

Evt spørsmål om betalingsordningen rettes til lagets oppmann eller via e-post til medlem@hafslundif.no