INNKALLING TIL ÅRSMØTE

På vegne av styret i Hafslund idrettsforening innkalles det til årsmøte for 2014.

Det finner sted på Hafslundhytta, torsdag den 16. april 2015, kl. 19.00.

Dagsorden:

– Godkjenning av innkalling og dagsorden

– Valg av møteleder og referent

– årsberetninger fra styre og lag

– innkomne forslag

– årsregnskap 2014

– budsjett 2015

– valg

 

Innkomne forslag må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.

Med hilsen
Styret