Med fokus på keeperne.

Klubben har tatt grep om utviklingen av keeperne.
Det er Jaran Andreassen som sørger for at barna får spesialisert seg på keeperplassen. To ganger i uka samler han barn og ungdommer til treninger.

Populære treninger.
Etter oppstarten har det gradvis blitt flere barn/ungdom som møter opp til keepertreningene.
Varierte øvelser med fokus på basisferdigheter som grep, fallteknikk, feltarbeide og utgangstilling er temaer som det jobbes med. Barna er lærevillige og følger nøye med når Jaran instruerer og igangsetter øvelser. Det påpekes samtidig at de yngste barna også skal være utespillere, slik at de får god variasjon.
Vi gleder oss til seriestarten, og følger våre unge keeperes utvikling.

keeper 4

Keeper 3

Keeper 2

Keeper 1

 

keeper 7