Gjenglemt tøy samles her

Gjenglemt tøy legges i dommergarderoben Det blir ukentlig gjenglemt tøy i garderobene. Derfor prøver vi nå en ny ordning der alt som glemmes havner i en hvit kurv i dommergarderoben, der også drikkeflasker, jakker og fottøy blir å finne. Klubben vil normalt lagre dette så lenge som mulig, vi har foreløpig ingen rutiner på hva...

Tar en ny periode

Under årsmøte for et par uker siden ble det klart at Leif Roar Pettersen går løs på en ny periode som leder for klubben. En viktig motivasjon for ham til å ta oppdraget er at han mener det fortsatt er et potensiale for å utvikle klubben videre. - Rent historisk har klubben vært et felles...

Skifte av armaturer i dusjen

Skifte av armaturer i dusjene Tre av dusjarmaturene har i lengre tid ikke fungert. Derfor har Jan Svendsen og Ragnar Berg nylig vært i sving med å skifte ut de tre første. Jan Svendsen er en erfaren rørlegger så det bød ikke på problemer. Ragnar Berg bidro med å sette seg inn i de tekniske...

Vårdugnad på kunstgresset

Vårdugnad på kunstgresset Tiden nærmer seg for rensing av gummigranulat, som utgjør fyllet i kunstgresset. Derfor var nylig Arne Torbjørn med sine hjelpere i sving med å skuffe opp hauger med granulater som lå på siden av banen. Dette ble deretter spredd ut over banen med traktor slik at den er mettet og klar for...

Scroll to top