Bygg og Anlegg

Bygg og anlegg har to ukentlige dugnader. Tirsdag formiddag gjøres det rydding, tekniske tiltak og stell av bane.
Tirsdag ettermiddag fra kl 1700 er det løpende vedlikehold på klubbhus, bane og anlegg, dette skjer etter nærmere avtale.

Hovedkontakter for bane og anlegg

Arne Torbjørn Arnesen
Anlegg
tel: 415 47 689

Bent Lislerud
Bygg
Tlf 95071722

Tommy C  Olsen
Renhold
tel: 981 15 822

Andre aktive

Terje Hansen
elektro
97 07 37 01

Jan Svendsen
VVS
97 07 37 47

Rolf Halvorsen
låsesystemer
99 23 33 64

Anders Vestby
tel: 908 07 387
anders@vestbyplanteskole.no

Kai Arne Olsen
elektro
977 69 760

Ragnar Berg
bygg
913 90 068

Per Otto Andresen
drift
tel: 958 26 905

Torbjørn Tønnesen
drift/fotballmål
tel: 918 80 611

Lars Erik Øby
drift/fotballmål
tel: 419 04 402

 

Stig Otto Kristiansen
drift/snekkerarbeider
tel: 414 88 020

Tommy C  Olsen
drift/IT
tel: 981 15 822

Roar Eriksen
kontigent/miljøprosjekter
tel: 913 07 691

Teknisk informasjon

Vanningsanlegg

For deler kontakt
https://kjk-maskin.no
www.grontmaskin.no

Deleliste RAINBOY trommel

maskinmerke:

Møblement

for reparasjoner av stoffmøbler kontakt

Trine Kvigne
41087353

 

Mål

For deler kontakt

www.tress.no

 

Pumpestasjon

Pumpestasjonen ligger i kum rett foran hytta. Kontrolltavle står inne i kiosken til venstre i hjørnet mot banen.

Varmepumper

Klubben har installert to varmepumper.

En i salen: CS-HZ25XKE / CS-HZ25XKE-H

Og en i salongen.CS-CZ25ZKE CU-CZ25ZKE

 

 

 

Del dette på