FOTOGRAFERING

Klubben har fotografering av alle lag som ønsker det.  Lagbildene blir lagt ut i full oppløsning på den nye hjemmesiden slik at den som ønsker det kan laste ned fritt.
Lagledere tar kontakt med meg for avtale når det måtte passe. Jeg stiller som regel på kort varsel.  Hilsen tommy.olsen@borgvin.no Tel 98 11 58 22

Foreløpig planlagt:
Alder 2012/13 mandag 5. Juni kl. 1700  Kontaktperson Ole Martin Strømnes