De gamle tømmermastene har tjent klubben i mange år, og nå er tiden moden for å demontere. Arne Thorbjørn Arnesen går som vanlig i bresjen, og takket være velvillig utlån av lift fra firma Minimaskiner går dette greit. Å jobbe i høyden er ikke for alle, og en av klubbens klassiske klatrere Kai Olsen er denne gangen å finne på bakken. Man skal alltid være mer enn en på slike oppgaver.

Del dette på
Scroll to top