KONTAKTER

Formann:
Lars Melby  90 88 03 11

Viseformann:
Trond Eriksen 90 85 38 99

Kasserer:
Rolf Halvorsen 99 23 33 64

Sekretær:
Leif Karlsen 90 56 98 44

Styremedlemmer:
Lars Fjærestad 97 66 63 73
Per Otto Andresen 95 82 69 05
Jan Svendsen 97 07 37 47
Morten Stenquist 95 80 75 57
Terje Hansen  97 07 37 01
Jarle Andersen 46 40 71 69
Tommy C. Olsen 98 11 58 22

TRENING

Hafslund Old Boys har treninger:
-Lørdager kl. 12.30 - 13.45.

KONTIGENT

Medlemskontigent pr år er for tiden kr. 450.-  og kan betales direkte til konto: 1090 24 84073

Du kan melde deg inn ved å sende epost til dagligleder@hafslundif.no

Merk eposten "Old Boys"

Bankkonto Hafslund Old Boys: 0539 44 33537

Del dette på