Fakta og historie

Fakta

  • Klubbnavn: Hafslund Idrettsforening
  • Stiftet: 1934
  • Post- og besøksadresse: Rødsøyveien 6, 1734 Hafslundsøy
  • E-postadresse: dagligleder@hafslundif.no
  • Internettadresse: www.hafslundif.no
  • Organisasjonsnummer: 975 481 441
  • Bankforbindelse: DNB
  • Bankkonto: 10902484073
  • Medlem av: Norges idrettsforbund 
  • Tilknyttet: Norges Fotballforbund (NFF) og NFF Østfold

Hafslund Idrettsforening er en fotballklubb lokalisert i Sarpsborg, Viken. Vil tilbyr fotball og allidrett for barn til våre medlemmer. Klubben har ca 500 medlemmer. 

Historie

Hafslund Idrettsforening ble stiftet 15 November 1934. Før den tid eksisterte det en forening i samme området med navn Hafslund Fotballklubb. Den hadde tilhold på Hafslund i årene 1908-29. Hafslund Fotball hadde lagt nede i 5 år da behovet for en ny klubb meldte seg, og to herrer ved navn William Schmidt og Frank Thøgersen stilte seg i spissen for å tegne medlemmer til en ny klubb. Det ble innkalt til møte den 15.11.34 på Hafslundsøy skole hvor ca. 70 stk personer møtte frem. På dette møtet ble den nye klubben Hafslund Idrettsforening dannet og det ble valgt et foreløpig styre bestående av følgende:

Formann: Paul Schmidt
Viseformann: Bjarne Svendsen
Sekretær: Thorleif Andersen
Kasserer: Reidar Thøgersen
Oppmann: Kristian Lilledal
Styremedlem: Frank Thøgersen
Styremedlem: Thorleif Svendsen

Kontingenten det første året var kr. 6,- for de som hadde arbeid, og for arbeidsledige var den kr. 3,- Innmeldingsavgift var henholdsvis kr 1,- og kr. 0,50,- Den nye klubben ble opptatt i kretsen på kretstinget samme år. Banespørsmålet ble løst ved at klubben fikk leie tomt av AS Hafslund på det stedet hvor vi også i dag holder til. Ved dugnadsinnsats av medlemmene, bidrag fra AS Hafslund, Hafslund Karbid og Hafslund Sulfid med flere, kunne vi innvie plassen allerede høsten 1935. Det ble kjørt slagg fra sulfidfabrikken til banen, og medlemmer og andre interesserte gjorde en god jobb for å få anlegget så fint som mulig. Anlegget ble på den tiden betraktet som et av kretsens beste. Så kom skjebneåret 1940. Foreningsaktiviteten ble stadig mindre grunnet krigen og selv om det ble sammenslåing av det daværende Hafslundsøens Idrettslag og vår forening, hjalp det ikke stort.

På grunn av den triste situasjonen her hjemme og ellers ute i verden, har all idrett i vår forening ligget nede. Vi får håpe at denne forbannede krigen som tar all den beste idrettsungdom må få en snarlig slutt så vi igjen kan puste fritt og møtes til vennskapelige dyster på idrettsplassene”, skriver sekretæren i årsberetningen for 1941. Og den 22 mai 1945 kom virksomheten endelig i gang igjen, etter nedgangstidene på slutten av 30-tallet og 5-lange og triste krigsår. Alt lå nede og alle måtte melde seg inn i foreningen på nytt. På årsmøtet 23.05.45 ble det valgt helt nytt styre og den 18 juli ble det igjen spilt kamper på Hafslundbanen. Arbeidet fortsatte ufortrødent videre i klubben. Allerede i september 1945 drøftet man anleggelse av en gressbane. En leiekontrakt som omfatter de 2 mål vi i dag disponerer ble undertegnet 1.11.49 mellom klubben og Hafslund ASA. Men for å gjennomføre planene måtte lån opptas og et gedigent dugnadsarbeid gjennomføres, der samtlige medlemmer måtte delta.

Gressbanen ble åpnet med ”pomp og prakt” den 23.07.49 med høytidelig åpning av daværende formann Henry Svendsen. På 50-tallet slet foreningen tungt økonomisk selv om medlemmene sto på med diverse dugnadsjobbing og private innsamlinger. Vedlikehold av klubbhus og gjerdet måtte stadig utsettes og det kan nevnes at klubbens største inntektskilde, det populære dansegulvet ble solgt for 350,- På 60-tallet hadde foreningen store planer for baneanlegget. det forelå komplett tegninger for nytt garderobeanlegg, oppsetting av nettinggjerde og beplantning av anlegget samt ny treningsbane nord for fotballbanen. Men arbeidet ble stoppet på grunn av Hafslund ASA`s planer om høytspenttrase på tvers av baneområdet. I november 1972 ble på nytt kontakter tatt med grunneier Hafslund ASA angående bygging av nytt klubbhus. Høytspentraseen ble plassert opp i mot Rødsøyveien og dermed var vi virkelig i gang med planene for nytt klubbhus. Daværende viseformann Arne Jonny Halvorsen utarbeidet de endelige tegninger til nytt klubbhus og det første spadetak ble tatt våren 1974. Da klubbhuset var innflytningsklart på vårparten 1975 kunne våre aktive glede seg over et moderne dusjanlegg og trivelige garderober og badstu. I tillegg hadde vi fått et kjærkomment samlingssted for våre medlemmer, storsalen på hele 92 kvadratmeter med et fullt utstyrt kjøkken. Fredag 14 mars 1975 hadde foreningen den formelle innvielsen av klubbhuset med innbudte gjester.

Årene etter innvielsen av klubblokalene har så absolutt stått i utbyggingens tegn og baneanlegget har vært gjennom en stadig utbedring. Da Tune kommune i 1975 la frem planer om nytt fortau langs Nordbyveien inngikk vi et fruktbringende samarbeid med kommunen. Dette resulterte i at vårt gamle gjerde forsvant og isteden vi et nytt nettverksgjerdet. Noen vil sikkert påstå at med dette ble noe av sjarmen ved området borte, mens ander sikkert satt pris på at området ble mer åpent og kanskje mer tilgjengelig for øyas befolkning. Året etter fortsatte kommunen med planering , tilsåing og beplantning av baneområdet og vi kunne virkelig se et topp idrettsanlegg vokse frem. På årsmøtet 7.11.76 ble det gjort vedtak om å bygge på klubbhuset. Bygget fra 1975 var allerede for lite, og dette skyldtes den sterke økningen i medlemsmassen som fulgte i kjølevannet av det nye klubbhuset. Dugnadsaktivitetene fortsatte med stadig utbedring av treningsbanen og det var et klart mål for foreningen og fotballgruppa å få denne tilleggsbanen ferdig spesielt med tanke på trening vinterstid. Våren 1981 sto grusbanen ferdig og et nytt viktig mål for foreningen var nådd. I dag står Hafslund Idrettsforening frem som en sunn og god forening. Anlegget som vi disponerer fremstår som et av de flotteste i distriktet og våre tillitsmenn gjør en formidabel innsats slik at anlegget til en ver tid er slik vi ønsker.

Har du bilder eller opplysninger du vil dele?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Del dette på