Tar en ny periode

Under årsmøte for et par uker siden ble det klart at Leif Roar Pettersen går løs på en ny periode som leder for klubben. En viktig motivasjon for ham til å ta oppdraget er at han mener det fortsatt er et potensiale for å utvikle klubben videre.
- Rent historisk har klubben vært et felles samlingssted som har bidratt til sosial trygghet, fellesskap og sunn utfoldelse. Vi ser også at det er en familieklubb der flere generasjoner er med og bidrar til fellesskapet. Jeg tror at klubben kan spille en enda større rolle i lokalsamfunnet, en arena for mer enn bare fotball, en god møteplass for barn og unge. Jeg håper å kunne bidra til å føre denne positive utviklingen enda lenger, sier Leif Roar.
Klubben har tatt store økonomiske løft i kunstgress og nylig også et flott lysanlegg. Regnskapet fra i fjor kan ved førte øyekast virke svakt, men Roar kan betrygge oss med at økonomien er under kontroll.
- Lysanlegget er utgiftsført i sin helhet på fjoråret, men vil bli avskrevet over tid. Lysanlegget handler derfor om å se framover og satse. Vi ser jo at de gode treningsforholdene har bidratt til en tilstrømning av flere barn og unge. Vi er inne i en positiv trend, ikke minst på jentefotball. Men det er tøffe tider økonomisk og vi trenger bidrag og hjelp fra alle som vil være med å bygge en god framtid for barn og unge her i lokalsamfunnet. Jeg må samtidig være så ærlig å si at jeg ikke hadde våget dersom vi ikke hadde hatt en daglig leder. Å drive en klubb i dag er blitt en betydelig administrativ jobb, med mye papirer og krav som stilles, samtidig som man skal forvalte store tekniske verdier. Her har daglig leder Joakim Hauvik vært en veldig viktig ressurs for oss og Joakim representerer klubben på en god måte. Samtidig vil jeg rette en takk til våre sponsorer og de som driver dugnad, uten deres støtte og bidrag hadde det blitt veldig tungt.
Klubben har også en klar strategi på å holde treningsavgiftene så lave som mulig.
- Vi har klart å holde kostnadene nede og derfor ligger vi på nedre halvdel prismessig sammenlignet med andre klubber. Vi ser det som viktig å ta ansvar for å kunne ha et tilbud til barn og unge på tvers av familiens ressurser, sier Leif Roar Pettersen.

Del dette på

Legg igjen en kommentar

Scroll to top